Ksenony

Z technicznego punktu widzenia prawidłową nazwą dla lampy ksenonowej jest nazwa lampa wyładowcza dużej intensywności (ang. High-Intensity Discharge — HID). Światło, emitowane z takiej lampy, powstaje w wyniku wyładowania elektrycznego pomiędzy dwiema elektrodami. Świecące wyładowanie elektryczne między dwiema elektrodami w lampie ksenonowej HID przypomina piorun. Łuk elektryczny jest wytwarzany przez zapłonnik pod wysokim napięciem, stabilizowany i kontrolowany przez statecznik.