Polityka Prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na cztery części:                                

 1. w części I wyjaśniamy pojęcia użyte w Polityce oraz przedstawiamy informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. część II zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
 3. w części III znajdują się informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszym profilu w Social mediach;
 4. część IV to informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1 Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Lumileds Poland S.A., ul. Partyzancka 66/72, 95-200 Pabianice, legitymujący się numerem NIP: 764-000-14-43, REGON: 57000725900000, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 60888. W dalszej części Polityki określamy jako „Administrator”. Możesz się z nami skontaktować:

a) listownie: ul. Pabianicka 66/72, 95-200 Pabianice,

b) e- mailem na adres: osobowe@lumileds.pl

§ 2 Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a) „Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://lightingacademy.eu/ oraz jej podstrony,

b) „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

c) „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.,

d) „Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 2. Zwracamy uwagę, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z takich serwisów, jak nasz są:
  a) złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
  b) programy szpiegujące (ang. spyware),
  c) wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phishing),
  d) działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych,
 3.  Z naszej strony podejmujemy działania zmierzające do zabezpieczenia Serwisu oraz przetwarzanych w nim danych przed tymi zagrożeniami. Pamiętaj też, by samemu przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Przykładowo, zainstaluj i na bieżąco aktualizuj program antywirusowy i nie klikaj w linki, ani nie otwieraj załączników z wiadomości, których pochodzenia nie jesteś pewien.

§ 4 Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  a) masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  b) możesz dokonywać ich sprostowania,
  c) możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  d) masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1  Polityki

§ 5 Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  a) na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1  Polityki.

§ 6 Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7 Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

Jeśli masz pytania dotyczącej naszej Polityki, skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1  Polityki

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych w trakcie kontaktu z nami

§ 8 Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy
  a
  ) w celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
  b) marketingowym polegającym na zapytaniu o zgodę na prowadzenie mailingów w celach marketingowych,
  c) w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody – także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o naszych produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail. 
 1. Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4§ 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO. 

 1. Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz przesłanie informacji marketingowych.

 1. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  a)
  6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,
  b) jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami. 
 1. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, a także podejmowanie działań marketingowych. 

 1. Komu przekażemy Twoje dane?
  a)
  podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
  b)dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,
  c) podmiotom dostarczającym systemy, oprogramowanie i narzędzia, z których korzysta Administrator,
  d) kurierom, poczcie,
  e) dostawcy narzędzi do email marketingu,
  f) agencji PR.
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. W przypadku działań marketingowych przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Twojego sprzeciwu. W przypadku przetwarzania opartego na udzielonej zgodzie – do czasu jej wycofania.

 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli przekazanie Twoich danych osobowych będzie konieczne, wówczas nastąpi to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

Część III – Nasze profile w Social mediach

§ 9 Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy
  a)
  udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  b) prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  c) udostępniania Ci naszych postów jako osobie obserwującej nasz profil,
  d) marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  e) statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Meta Platforms Ireland Limited, danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 2. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w  § 4§ 5
 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.
 6. Komu przekażemy Twoje dane?
  Dostawcom Social media, jak w szczególności Meta Platforms Ireland Limited.
 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. udzielenie odpowiedzi na Twoje wiadomości, prowadzenie dyskusji w Social media oraz realizację powyższych celów marketingowych i statystycznych. Przy czym, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu.
 8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy
  Z uwagi na korzystanie z portali w mediach społecznościowych może dochodzić do transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym np. do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli przekazanie Twoich danych osobowych będzie konieczne, wówczas nastąpi to na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE-USA.

Część IV – informacje o plikach cookies

§ 14. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies np. brak możliwości skorzystaniu z formularza kontaktowego.

Wykaz stosowanych plików cookies:

Pliki cookies niezbędne

Nazwa pliku 

Dostawca pliku 

Cel wykorzystania 

Okres ważności 

 cookie-eays-consent

 cookieyes.com (CookieYes)

 CookieYes ustawia ten plik cookie, aby zapamiętać preferencje zgody użytkowników, tak aby ich preferencje były przestrzegane podczas kolejnych wizyt na tej stronie. Nie gromadzi on ani nie przechowuje żadnych danych osobowych osób odwiedzających witrynę.

 1 rok

Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych

Nazwa pliku 

Dostawca pliku 

Cel wykorzystania 

Okres ważności 

 -ga

 google-analytics.com|googletagmanager.com/

gtag/js

 Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu obliczania danych odwiedzających, sesji i kampanii oraz śledzenia korzystania z witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.

 1 rok- 1 miesiąc 4 dni

 _gid

 google-analytics.com|googletagmanager.com/

gtag/js

 Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania informacji o tym, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny internetowej, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z zebranych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo

 1 dzień

 _ga_*

 google-analytics.com|googletagmanager.com/

gtag/js

 Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania i liczenia odsłon.

 1 rok- 1 miesiąc 4 dni

 _fbt

 facebook.net

 Facebook ustawia ten plik cookie w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub na platformie cyfrowej obsługiwanej przez reklamy Facebooka po odwiedzeniu strony internetowej.

 3 miesiące

 CONSENT

youtube.com

YouTube ustawia ten plik cookie za pośrednictwem osadzonych filmów YouTube i rejestruje anonimowe dane statystyczne.

 2 lata

Pliki cookies wykorzystywane w celach marketingowych

Nazwa pliku 

Dostawca pliku 

Cel wykorzystania 

Okres ważności 

 YSC

youtube.com

Youtube ustawia ten plik cookie w celu śledzenia wyświetleń osadzonych filmów na stronach Youtube.

 sesja

 VISITOR_INFO1_LIVE

 

 YouTube ustawia ten plik cookie do pomiaru przepustowości, określając, czy użytkownik otrzymuje nowy czy stary interfejs odtwarzacza.

 5 miesięcy 27 dni