Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?
Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

I wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
II szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić w naszym Serwisie,
III informacje o plikach cookies.

Spis treści

Część I – Postanowienia ogólne
1. Administrator
2. Pojęcia używane w Polityce prywatności
3. Zabezpieczenie danych osobowych
4. Twoje prawa dotyczące danych osobowych
5. Prawo sprzeciwu
6. Skarga do organu nadzorczego
7. Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych w trakcie kontaktu z nami
1. Formularz kontaktowy
Część III – informacje o plikach cookies
1. Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
2. Rodzaje plików cookies
3. Jak usunąć pliki cookies
4. Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu
5. Zewnętrzne pliki cookies
6. Profilowanie

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator
1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Lumileds Poland S.A., ul. Partyzancka 66/72, 95-200 Pabianice, legitymujący się numerem NIP: 764-000-14-43, REGON: 57000725900000, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 60888. W dalszej części Polityki piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy jako „Administrator”.
2. Możesz się z nami skontaktować:
a. listownie: ul. Partyzancka 66/72, 95-200 Pabianice,
b. e- mailem na adres: dane.osobowe@lumileds.pl

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

a. „Serwis” – strona internetowa znajdująca się pod adresem https://lightingacademy.eu/ oraz jej podstrony,
b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.,
d. „Social media” – portal społecznościowy Facebook, Instagram oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych
1. Wszystkie dane osobowe, które podasz w Serwisie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania z Serwisu przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.
2. Stosujemy środki techniczne wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym zbierania i modyfikowania danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, tj. w ramach Serwisu.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
b. możesz dokonywać ich sprostowania,
c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
2. W drugiej części Polityki znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5
Prawo sprzeciwu
1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
1. W przypadku pytań dotyczących Polityki – daj nam znać.
2. Polityka znajduje się na stronie lightingacademy.eu/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych w trakcie kontaktu z nami

§ 8
Formularz kontaktowy
Jeżeli korzystasz z tych możliwości w naszym Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:
1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
a. W celu udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy,
b. marketingowym polegającym na zapytaniu o zgodę na prowadzenie mailingów w celach marketingowych,
c. w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody – także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o naszych produktach oraz usługach, promocjach, cennikach i innych informacjach oraz wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

2. Jakie masz prawa?
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

3. Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz przesłanie informacji marketingowych.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
a. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes,
b. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, a także podejmowanie działań marketingowych.

6. Komu przekażemy Twoje dane?
1) podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu lub danych osobowych dla nas,
2) dostawcom narzędzi do analityki ruchu w Serwisie,
3) podmiotom dostarczającym systemy, oprogramowanie i narzędzia, z których korzysta Administrator,
4) kurierom, poczcie,
5) dostawcy narzędzi do email marketingu,
6) agencji PR.

7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. W przypadku działań marketingowych przez czas niezbędny do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Twojego sprzeciwu. W przypadku przetwarzania opartego na udzielonej zgodzie – do czasu jej wycofania.

8. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, m. in. z uwagi na korzystanie przez nas z narzędzi do e-mail marketingu. Jeżeli w związku z tym przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Część III – informacje o plikach cookies

§ 9
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
a. marketingowych polegających na wyświetlaniu Ci reklam naszych produktów na innych stronach internetowych, w tym w portalach społecznościowych, w dopasowaniu do produktów, które oglądałeś w Serwisie,
b. statystycznych i analitycznych, w szczególności polegających na umożliwieniu przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.
3. W przypadkach opisanych w punktach a oraz b powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu naszych produktów, które oglądałeś w naszym Serwisie i dopasowanie wyświetlanych Ci reklam do Twoich wcześniejszych działań w Serwisie, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie;
c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym w celach marketingowych. Sprzeciwu dotyczącego przetwarzania w celach marketingowych nie musisz uzasadniać;
e. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych;
f. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych lub statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, lub sprzeciwu odnoszącego się do celów statystycznych lub analitycznych;
g. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
h. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań w naszym Serwisie.

§ 10
Rodzaje plików cookies
W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie.

§ 11
Jak usunąć pliki cookies
1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących do tego celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
a. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
c. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
d. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
e. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
f. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

§ 12
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies, może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies np. brak możliwości skorzystaniu z formularza kontaktowego.

§ 13
Zewnętrzne pliki cookies
1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Jeżeli w związku z tym przekazanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.
2. W Serwisie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:
a. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics. Usługi te pomagają nam analizować ruch w Sklepie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Sklepu. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
b. Google Ireland Limited w ramach usług Google Ads,
c. Facebook Ireland Ltd. w ramach dostarczania pixeli Facebooka.
3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 14
Profilowanie
1. Na podstawie informacji na Twój temat zebranych przez pliki cookies, może zostać stworzony Twój profil jako użytkownika strony w oparciu o dotyczące Ciebie czynniki osobowe jak np. preferencje czy zainteresowania.
2. W oparciu o Twój profil uzyskany w następstwie skorzystania z narzędzi analitycznych, nie będziemy podejmowali wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, które wywoływałby względem Ciebie skutki prawne lub wpływałyby na Ciebie w podobny sposób.