Pravilno podešavanje svetala u automobilu – zašto je to važno?

Hiljade članaka je već napisano o efektima lošeg osvetljenja u automobilu, a isto se odnosi i na pravilno postavljanje automobilskih svetala. Međutim, kako iskustvo sećanja pokazuje, nikada nije dovoljno. Svakodnevno na putu nailazimo na situacije u kojima vidimo automobile koji se voze sa nepotpunim osvetljenjem ili kada nas vozač iz suprotnog smera zaslepi.

U međuvremenu, statistike pokazuju da je nekoliko puta više nesreća noću nego danju. Njihovi glavni uzroci su prevelika brzina, alkohol, otkopčani pojasevi, loše osvetljen automobil ili loše postavljena svetla. U slučaju prvih razloga, možemo se samo žaliti i pozivati na osećaj vozača, a sami možemo uticati na osvetljenje vozila, posebno na ispravno podešavanje kratkog svetla.

Nepravilno postavljena svetla mogu prouzrokovati nedovoljno osvetljenje puta i zaslepiti druge učesnike u saobraćaju, pa je njihovo postavljanje obavezan element koji se proverava tokom tehničkog pregleda. Greške u ovom pogledu neće rezultirati neuspešnim polaganjem testa, ali će vozač morati da pravilno postavi svetla tako da osoba koja sprovodi testiranje ovjeri potvrdu o registraciji kojom se potvrđuje da je automobil pušten u saobraćaj.

Periodični pregled koji se vrši na stanici za pregled vozila odnosi se na automobil opremljen svakom vrstom prednjih svetala. Nije važno da li naš automobil ima sijalicu H4 ili H7 sa ručnim podešavanjem ili, na primer, ksenonsku sijalicu sa automatskim nivelisanjem.

U slučaju ksenonskih sijalica, podešavanje nije lako. Pored opreme za proveru podešavanja svetla, biće vam potreban i dijagnostički računar i specijalističko znanje. Ovo je neophodno jer će se bez ikakvih promena na upravljačkoj jedinici farovi postaviti u položaj bez uzimanja u obzir korekcije pri ponovnom pokretanju automobila. U ovom slučaju, cela operacija će se morati ponoviti.

Moramo imati na umu da bi kontrolu svetlosnih postavki trebalo redovno sprovoditi, najmanje nekoliko puta godišnje, a po mogućnosti posle svake zamene sijalice ili popravke automobila nakon loma automobila. Kada se svakodnevno vozite po neravninama, vibracije mogu izazvati pomeranje ili oštećenje pričvršćivača za prednje svetlo i sijalicu.

Kako sami proveriti poravnanje kratkih svetala?

Da bismo proverili nivo svetlosti, biće nam potreban ravni, horizontalni kvadrat, poželjno preko 10 m, koji se završava vertikalnom, ravnomerno obojenom površinom, npr. zid zgrade visok 1,5 m.

poravnanje svetala

Merenja treba sprovesti kada je napolju mrak da bi se reflektorski snop jasno video na zidu, posebno granica svetlosti i senke, koja odvaja donji, svetliji deo snopa od gornjeg, tamnijeg. Upamtite da na sedištu vozača mora biti jedna osoba, automobil treba da bude prazan (prtljažnik takođe), a rezervoar za gorivo pun. Obratimo pažnju i na to da li pritisak u gumama treba da bude u skladu sa uputstvima proizvođača. Ako je naš automobil opremljen korektorom nagiba prednjih svetala, treba ga postaviti u neutralni položaj (obično „0“)

Nakon takvih pripremnih priprema, nastavljamo postavljanje automobila na ravno tlo okomito ispred zida na udaljenosti od oko 10 metara. Označite na zidu krstovima, na primer trakom, centar reflektora (ako imate laserski pokazivač, možete ga koristiti u tu svrhu). Ova tačka će odrediti mesta koja odgovaraju položaju žarulje sa žarnom niti) – naravno, ako nemamo laserski pokazivač, možemo jednostavno da se odvezemo do samog zida i tako označimo centar reflektora. Nacrtajte vodoravnu liniju 10 cm ispod centra farova (ili, na primer, zalepite traku). Vredi nacrtati još dve vertikalne linije koje prolaze kroz centralne tačke prednjih svetala i prelaze liniju povučenu ispod i osu automobila simetrije.

Svako od prednjih svetala se proverava zasebno pokrivajući jedno drugo. Nakon uključivanja kratkih svetala, gledamo crtež na zidu. Horizontalni deo „preseka“ treba da bude na donjoj horizontalnoj liniji, a tačka preloma granice gde leva ivica počinje da se podiže prema gore treba da bude na preseku donje i vertikalne linije nasuprot fara pod testom. Tačna granica je jasna, sa jednom horizontalnom linijom sa leve strane i uzdižućom se gore sa desne strane.

Optimalno podešavanje svetlosti

Ručno podešavanje svetla

Mnogi vozači zaboravljaju na važnost adekvatnog osvetljenja, posebno noću. Ako idete na putovanje i nameravate da krenete po mraku, prvo proverite osvetljenje, a ako ste dodatno natovareni prtljagom ili imate kompletan skup putnika, morate ručno poravnati svetla. To se postiže pomoću dugmeta za ručno podešavanje prednjih svetala, koje se najčešće nalazi na levoj strani armaturne table. Podešavanje se vrši u nekoliko faza i zavisi od opterećenja kojim se vozimo.

Radi jednostavnosti, usvojena su sledeća pravila:

„0“ – vozač sa suvozačem na prednjem sedištu.

„1“ – u automobilu je 4-5 ljudi, a prtljažnik je bez tereta.

„2“ – kompletan set putnika i prtljaga.

„3“ – prtljažnik je napunjen bez putnika

ručno podešavanje svetla

Zapamtite da pravilno osvetljenje automobila, posebno noću, utiče na našu bezbednost. Kvalitetno osvetljenje pomaže nam da brže uočimo prepreke, odnosno bolje vidimo, ali i da budu vidljivi drugim učesnicima u saobraćaju

Stoga koristite samo sijalice pouzdanih proizvođača, zapamtite da kvalitet ide ruku pod ruku sa višom cenom, ali vam ne savetujemo da birate najjeftinija rešenja, birate sijalice i farove sa odobrenjem, menjate sijalice u paru, koristite usluge stručnjaka koji će proveriti i podesiti svetla vašeg automobila. Redovno proveravajte i sve sijalice – ne samo one namenjene za prednja svetla, već i pokazivače pravca, svetla za kočenje, svetla za parkiranje, svetla za vožnju unazad