Správné nastavení světel v autě – proč je to důležité?

O účincích špatného osvětlení v autě již bylo napsáno tisíce článků a totéž platí pro správné nastavení světel do auta. Jak však ukazuje zážitek ze vzpomínání, někdy to nestačí. Každý den se na silnici setkáváme se situacemi, kdy vidíme auta jedoucí s neúplným osvětlením nebo když nás oslepí řidič z protisměru.

Statistiky mezitím ukazují, že v noci je několikanásobně více nehod než ve dne. Jejich hlavní příčinou je překročení rychlosti, alkohol, nezapnuté pásy, špatně osvětlené auto nebo špatně umístěná světla. V případě prvních důvodů se můžeme pouze odvolat a odkazovat na zdravý rozum řidičů a sami můžeme ovlivnit osvětlení vozidla, zejména správné nastavení potkávacích světel.

Nesprávně nastavená světla mohou způsobit podexponování vozovky a oslnění ostatních účastníků silničního provozu, proto je jejich nastavení povinným prvkem, který je kontrolován při technické prohlídce. Chyby v tomto ohledu nebudou mít za následek neúspěšné absolvování testu, ale řidič bude muset správně nastavit světla tak, aby osoba provádějící test udělila razítko osvědčení o registraci potvrzující, že auto je přijato do provozu.

Periodická kontrola prováděná na kontrolní stanici vozidla se vztahuje na vůz vybavený jakýmkoliv typem světlometu. Nezáleží na tom, zda náš vůz má žárovku H4 nebo H7 s ručním nastavením nebo například xenon s automatickým vyrovnáváním.

V případě xenonových výbojek není nastavení snadné. Kromě zařízení pro kontrolu nastavení osvětlení budete potřebovat také diagnostický počítač a odborné znalosti. Je to nutné, protože bez jakýchkoli změn v řídící jednotce se po restartu vozu světlomety nastaví do polohy bez zohlednění korekce. V takovém případě bude nutné celou operaci opakovat.

Musíme mít na paměti, že ovládání nastavení světla by mělo být prováděno pravidelně, nejméně několikrát ročně, a nejlépe po každé výměně žárovky nebo opravě automobilu po rozbití auta. Při každodenním přejezdu nerovností mohou vibrace způsobit pohyb nebo poškození držáků světlometů a žárovek.

Jak můžete sami zkontrolovat vyrovnání potkávacích světel?

Ke kontrole úrovně světel budeme potřebovat plochý, vodorovný čtverec, nejlépe přes 10 m dlouhý, se svislým, rovnoměrně natřeným povrchem, např. zeď budovy vysoká 1,5 m.

Nastavení světel

Měření by se mělo provádět, když je venku tma, aby byl paprsek reflektoru na zdi dobře viditelný, zejménahranice světla a stínu, která odděluje spodní, jasnější část paprsku od horního, tmavšího. Pamatujte, že na sedadle řidiče by měla být jedna osoba, auto by mělo být prázdné (kufr také) a palivová nádrž by měla být plná. Věnujme také pozornost tomu, zda je tlak v pneumatikách v souladu s pokyny výrobce. Pokud je naše auto vybaveno korektorem sklonu světlometů, měl by být nastaven do neutrální polohy (obvykle „0“)

Po takových předběžných přípravách přistoupíme k postavení auta na rovný podklad kolmo před zeď ve vzdálenosti asi 10 metrů. Označte na zeď křížky, například páskou, střed reflektorů (pokud máte laserové ukazovátko, můžete ho k tomuto účelu použít). Tento bod určí místa odpovídající poloze vlákna žárovky) – samozřejmě pokud nemáme laserové ukazovátko, můžeme jednoduše najet až na samotnou zeď a označit tak střed reflektorů. Nakreslete vodorovnou čáru 10 cm pod střed světlometů (nebo například přilepte páskou). Stojí za to nakreslit další dvě svislé čáry středovými body světlometů a protínat níže nakreslenou čáru a osu symetrie automobilu.

Každý ze světlometů se kontroluje samostatně zakrytím druhého. Po zapnutí potkávacích světlometů se podíváme na kresbu na zdi. Horizontální část „rozhraní“ by měla být na spodní vodorovné čáře a průlomový bod, kde se levý okraj začíná zvedat nahoru, by měl být v průsečíku dolních a svislých čar před světlometem pod test. Správný okraj je jasný, s jedinou vodorovnou čarou vlevo a stoupající vpravo nahoru.

vyrovnání světel

Ruční nastavení světla

Mnoho řidičů zapomíná na důležitost adekvátního osvětlení, zejména v noci. Pokud se chystáte na výlet a máte v úmyslu vyrazit za tmy, nejprve zkontrolujte osvětlení a pokud jste navíc naloženi zavazadly nebo máte na palubě celou sadu cestujících, musíte světla ručně vyrovnat. To se provádí knoflíkem ručního nastavení světlometů, nejčastěji umístěným na levé straně palubní desky. Nastavení se provádí v několika fázích a závisí na zatížení, se kterým jedeme.

Pro zjednodušení jsou přijata následující pravidla:

„0“ – řidič se spolujezdcem na předním sedadle.

„1“ – v autě je 4-5 lidí a zavazadlový prostor je nenaložený.

„2“ – kompletní sada cestujících a zavazadel.

„3“ – kufr je naložen bez cestujících

vyrovnání světel

Pamatujte, že správné osvětlení auta, zejména v noci, má dopad na naši bezpečnost. Kvalitní osvětlení nám pomáhá rychleji si všímat překážek, tj. Vidět lépe, ale také být viditelný pro ostatní účastníky silničního provozu

Používejte proto pouze žárovky osvědčených výrobců, pamatujte, že kvalita jde ruku v ruce s vyšší cenou, ale nedoporučujeme vám vybírat nejlevnější řešení, vybírat žárovky a světlomety se schválením, vyměňovat žárovky ve dvojicích, využívat služeb specialistů kdo bude kontrolovat a nastavovat světla vašeho auta. Pravidelně kontrolujte také všechny žárovky – nejen ty určené pro světlomety, ale také blinkry, brzdová světla, parkovací světla, couvací světla