Osvětlení automobilu – moderní technologie ve službách řidiče

Potřeba osvětlit vozidlo je starší než v automobilovém průmyslu, protože ve vzdálených dobách se lampy používaly spíše k jeho označení než k osvětlení silnice. To byl také případ prvních automobilů, které používaly karbidové nebo petrolejové lampy. V průběhu vývoje automobilového průmyslu byly do automobilů instalovány elektrické žárovky a první světla do automobilů, podobná moderním, se objevila v roce 1913. Průlomem byl vynález společnosti Philips v roce 1924, tj. Žárovka Philips Duplo s dvě vlákna umožňující vyzařování potkávacího a dálkového světla.

Toto řešení bylo vylepšeno, dosah světlometů byl zvýšen, byla zavedena asymetrická světla, ale základ pro vyzařování paprsku světla byl stále
konvenční žárovka – žárovka naplněná inertním plynem s wolframovým drátem uvnitř, který, zatímco září pod vlivem elektřiny, která jím prochází, vyzařuje světlo. Bohužel taková žárovka – stejně jako žárovky používané v domácnostech – má omezenou hodnotu
životnost. Wolframový drát pomalu hoří a tzv fenomén zčernalé, tj. usazování výparů wolframu na vnitřní straně skleněné baňky. Dalším mezníkem ve vývoji osvětlovací techniky byly halogenové žárovky představené v 60. letech, které jsou i přes čas stále nejpoužívanějším zdrojem světla pro světlomety automobilů. Halogenové žárovky postrádají
nevýhody konvenčních wolframových žárovek. Vnitřek baňky takové baňky je naplněn plynem obsahujícím sloučeniny jódu a bromu (tzv. Halogenové sloučeniny). Tento typ plynu brání usazování wolframu na baňce, tj. Černění skla popsané výše. Páry wolframu se poté znovu usazují na vlákně, což výrazně prodlužuje životnost žárovky. Dá se říci, že se jedná o druh samoregenerace žárovky. Díky tomu žárovka
halogen během svého provozu pracuje s téměř konstantní účinností. Nejběžnější jsou halogenové žárovky H4 a H7. Ve srovnání se starým typem wolframových lamp, tzv halogenové žárovky mají nejen delší životnost (od 150 do 1 000 hodin), ale také větší dosah a silnější paprsek světla (přibližně 1 500 lm). Milníkem byl v 90. letech výskyt výbojek, populárně známých jako xenony. Ačkoli byl tento typ osvětlení zpočátku vyhrazen pro luxusní modely automobilů, postupem času se dostal i do řady populárních automobilů. Podstatou výbojek je eliminace vlákna. Světelným zdrojem je elektrický oblouk vytvořený mezi dvěma elektrodami v atmosféře směsi vzácných plynů (argon, xenon) a solí kovů (rtuť, skandium, sodík). Elektrický oblouk stimuluje vzácné plyny k záři. Samotný luk je dlouhý 4-5 mm. Generátor proudu – startér je zodpovědný za zapálení elektrického oblouku a další stabilizaci napětí v lampě. Pro rozsvícení oblouku potřebujete napětí přibližně 25 000 V (spouštěč dodává právě takové napětí), ale v pozdější fázi provozu lampy, abyste udrželi
oblouk stačí na 85 V. Výsledkem je, že automobilová xenonová výbojka s výkonem 35 W generuje o více než polovinu více světla než halogenová žárovka s výkonem 55 W. Navíc je barevná teplota xenonových výbojek velmi blízká přirozené sluneční světlo pro člověka. V kombinaci s lepším kontrastem barev a jasným oddělením světelného paprsku můžeme ve světle xenonu lépe a rychleji rozpoznat například chodce na silnici,
dopravní značky nebo cyklista. Další výhodou xenonových výbojek je jejich delší životnost (ve srovnání s halogenovými výbojkami). Životnost tradiční halogenové žárovky, jako je Philips X-tremeVision, se odhaduje na 450 hodin, Philips LongLife EcoVision na více než 1000 hodin a xenonové výbojky mohou vydržet až 3000 hodin. 21. století přineslo další rozvoj techniky osvětlení vozidel. Pokrok byl původně poněkud vynucen nutností instalovat denní světla do automobilů. Konstruktéři hledají trvanlivost a hospodárnost zároveň
energetické zdroje zaměřené na vývoj tehdy inovativních LED světel. Zpočátku se používaly jako denní světla, jako směrová světla nebo brzdová světla, ale v další fázi jejich vývoje byly vyvinuty také LED světlomety.
přední. Obvykle se skládají z tuctu nebo dokonce třiceti LED diod, které vyzařují jasné a silné světlo pomocí komplexního systému čoček a mini reflektorů. LED světlomety jsou nejen energeticky účinné, ale také nabízejí bezpečnost a pohodlí. Díky teplotě barev 5500 Kelvinů je jejich světlo podobné dennímu a stěží namáhá oči řidiče – především
ve tmě a za špatných povětrnostních podmínek. LED světlomety také poskytují širší zorné pole ve srovnání s xenonovými světlomety.
Snižují oslnění protijedoucích řidičů při jízdě v mlze a dešti. Diody nevyžadují údržbu a jejich životnost je stejná